میکروسمنت، ترازو ،اپوکسی،رنگ و ابزراهای پیش ساخته

درباره ما

درباره ما

تارنگ، با نگاهی خلاقانه به زندگی، در پی پاسخی برای نیازهای شماست. از منظر ما، آنچه به زندگی جانی تازه می‌بخشد، خلاقیت است؛ پس بر آنیم تا با تکیه بر تلفیق هنر و صنعت و با رویکردی خلاقانه، به زندگی نگاهی تازه داشته باشیم.

cement
colortek
nice
noel
saif
valpaint
cement
colortek
nice
noel
saif
valpaint

تارنگ، با نگاهی خلاقانه به زندگی، در پی پاسخی برای نیازهای شماست. از منظر ما، آنچه به زندگی جانی تازه می‌بخشد، خلاقیت است؛ پس بر آنیم تا با تکیه بر تلفیق هنر و صنعت و با رویکردی خلاقانه، به زندگی نگاهی تازه داشته باشیم.

تارنگ اینجاست تا حس خوب زندگی، دوباره جریان بگیرد. ما به داشتن شما در کنارمان، افتخار می‌کنیم.

از این طریق با ما ارتباط بگیرید.

+98 91007271
تهران، ولنجک، خ نهم، پلاک 12